Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cô chủ cửa hàng xinh đẹp và chàng nhân viên may mắn